صفحه آغازين      درباره گروه       منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی       دوره دکترا علوم سیاسی      خدمات سايت     آرشیو مطالب       خرید اینترنتی کتب سیاسی  

 

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام ) ( ضریب 1)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ........................   دکتر طاهری -  اتشارات  قومس  ( *)

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( 2 جلدی )   ..................................   دکتر عالم  -  وزارت خارجه

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران  .........................  دکتر حاتم قادری  سمت   (*)

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام  ......................  داوود فیرحی  - نشر نی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم   ....................  حاتم قادری (*)

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم  .....................  دکتر صلاحی  - قومس

نظام سیاسی و دولت در اسلام  ...........................  داوود فیرحی  - سمت

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم   ............  دکتر عالم  - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی  ( ضریب 2 )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل    .............................................     دکتر قوام (*)

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )  ...................  دکتر سیف زاده  (*)

ماهیت سیاست گذاری خارجی  ............................................................    ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها )  ....................................................   دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل   .......................................    دکتر آقایی )

 

جهان سوم و مسائل  ( ضریب 1)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران ..................................  دکتر سریع القلم مرکز خاورمیانه  (*، 120 ص اول)

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم  ............................   دکتر ساعی - سمت  (*)

توسعه درمکاتب متعارض   ............................................   دکترساعی -  قومس (*)

جهانی شدن و جنوب  ...................................................   ساعی  -  قومس (*)

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی ..................................  دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم  ...................................................   دکتر ساعی - قومس

درآمدی بر مسائل جهان سوم  .........................................   دکتر ساعی -  قومس

اقتصاد سیاسی بین الملل  ............................................... دکتر ساعی - قومس

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل  ...............................  دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم   ..........................................    دکتر همایون الهی

کارتل های چندملیتی   ...........................................  دکتر الهی  - قومس

فرهنگ سیاسی ایران    ........................................  سریع القلم - قومس

تئوری توسعه و سه جهان   ...................................  موثقی 

 

سازمان های بین المللی   (ضریب ضریب 1 )

سازمان های بین المللی   ..................................    دکتر آقایی - نسل نیکان (*)

سازمان های بین المللی   ..................................    دکتر موسی زاده  - میزان (*)

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی  ...............   دکتر آقایی

 

حقوق بین الملل عمومی  ( ضریب 1)

حقوق بین الملل عمومی   .........................................   دکتر ضیایی بیگدلی - گنج دانش  (*)

حقوق بین الملل عمومی   ............................................   دکتر مقتدر  - وزارت خارجه

حقوق بین الملل عمومی (دو جلدی)   ...................................   دکتر آقایی حافظیان - میزان

بایسته های حقوق بین المللی  عمومی  ...............................  دکتر موسی زاده - میزان

( مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی   .........................    انوری )

( هزار سوال و تست حقوق بین الملل   ............................    دکتر آقایی ) (*)

 

 زبان تخصصی (ضریب 1)

زبان تخصصی علوم سیاسی (جلد 1 و 2)  - هرمز داور پناه  - انتشارات سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق وعلوم سیاسی - هرمز داور پناه- انتشارات نسل نیکان

International Relation Dictionary - Plano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- دامشگاه آزاد سال 88

 - روابط بين الملل  ( دانشگاه آزاد اسلامی )  پذیرش در هر رشته واحد 18 نفر
 

 

زن و مرد  تهران واحد علوم و تحقیقات 
    زن و مرد  تهران مرکز
    زن و مرد  زنجان
    زن و مرد شهررضا
    زن و مرد کرج

 


استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است.