صفحه آغازين      درباره گروه       منابع کارشناسی ارشد علوم سیاسی       دوره دکترا علوم سیاسی      خدمات سايت     آرشیو مطالب       خرید اینترنتی کتب سیاسی  

 

منابع  کنکور  کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 

منابع ستاره دار (*) حتما خوانده شود

 

مبانی علم سیاست  ( ضریب 1)

بنیاد های علم سیاست  ...........................................   عبدالرحمان علم سیاست -  انتشارات نشر  نی  (  *)

آموزش دانش سیاسی ............................................  دکتر حسین بشریه - نگاه معاصر  (*)

سیاست و حکومت جدید  ........................................  دکتر عالم   - قومس  (*)

مبانی علم سیاست  ...............................................   دکتر عبدالحمید ابوالحمد - طوس

اصول علم سیاست  ................................................  موریس دورژه ترجمه قاضی -  میزان

سیاست به مثابه علم  ............................................  دکتر صلاحی - انتشارات سمت

مقدمه نظریه سیاسی   .............................................   دکتر عالم  - انتشارات قومس

 

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی  ( ضریب 2 )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل    .............................................     دکتر قوام (*)

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )  ...................  دکتر سیف زاده  (*)

ماهیت سیاست گذاری خارجی  ............................................................    ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها )  ....................................................   دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل   .......................................    دکتر آقایی )

 

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز  ( ضریب 2 )

سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز    .....................................  دکتر ازغندی (*)

روابط خارجی ایران از1320  تا 1357  ...........................................   دکتر ازغندی  -    قومس  (*)

سیاست خارجه ایران  1300 تا 1357  ...........................................  هوشنگ مهدوی  -   امیر کبیر  (*)

 

سازمان های بین المللی   ( ضریب 2 )

سازمان های بین المللی   ..................................    دکتر آقایی - نسل نیکان (*)

سازمان های بین المللی   ..................................    دکتر موسی زاده  - میزان (*)

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی  ...............   دکتر آقایی

 

حقوق بین الملل عمومی  ( ضریب 2)

حقوق بین الملل عمومی   .........................................   دکتر ضیایی بیگدلی - گنج دانش  (*)

حقوق بین الملل عمومی   ............................................   دکتر مقتدر  - وزارت خارجه

حقوق بین الملل عمومی (دو جلدی)   ...................................   دکتر آقایی حافظیان - میزان

بایسته های حقوق بین المللی  عمومی  ...............................  دکتر موسی زاده - میزان

( مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی   .........................    انوری )

( هزار سوال و تست حقوق بین الملل   ............................    دکتر آقایی ) (*)

 

 زبان تخصصی (ضریب 2)

زبان تخصصی علوم سیاسی (جلد 1 و 2)  - هرمز داور پناه  - انتشارات سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق وعلوم سیاسی - هرمز داور پناه- انتشارات نسل نیکان

International Relation Dictionary - Plano

 


استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است.